Окултен речник


Акашови записи - етерна обвивка около Земята, на която се записват във формите на мисълта всички станали събития и всички бъдещи събития, които предстоят да бъдат реализирани. Разчитането им може да стане само от посветен, с развити духовни сетива, получил разрешение за достъп до информацията с помощта на Духовен Учител.

Апокалипсис /от гръцки - Откровение/ - Откровението на Свети Йоан Богослов, евангелиста, един от учениците на Христос. Откровението е получено около 120 г. от н.е. като видение на картини за бъдещето и края на света, предадено от символи и алегории, които трябва да се тълкуват. Характерни символи за абстрактните понятия са: "Седемте църкви в Асия" - седемте чакри в човешкото тяло, свързани с Посвещението в в скритите сили на Човека и изпитанията при овладяване им. Показват ускорената Еволюция на духа, която всеки може да постигне с усилие на волята. "Книга, написана отвътре и отвън" - човешкото съзнание и подсъзнание, човешката памет от минали животи; човешкият мозък, "запечатан със седем печата". "Червеният змей" - Насилието. "Голямата блудница, която всички земни царе пожелават" - Властта. "24-те старци" - 24 часа в денонощието, Времето. "4-те животни" - 4-те посоки на света - Пространството. "Четирите Ангела, приготвени да убият третината от човеците" - Четирите стихии - на Огъня, на Водата, на Въздуха и на Земята.

Асоциация - връзка; свързване на различни понятия по някакъв общ признак; свързване на различни представи, при което едната извъква другата.

Аура - светлинн енергийно излъчване около човека. Аурата е по-блестяща, колкото по-развит духовно е индивида. Аурата е променлива и зависи от психическото и физическо състояние на индивида.

Визуализация - изграждане на идея, мисловно изображение на мястото на Челната чакра - "Третото око" - с цел телепатично предаване на информация или реализация на идеята в материя.

Войнство - духовни пазители на Живота на Земята. "Небесно войнство" /библейски термин/ - Ангелите и другите духовни същества, които никога не се превъплащават във физическо тяло. "Земно войнство" /библ./ - високо еволюирали личности в плът, пазители на духовната култура на човечеството.

Герой - на гръцки Херос - Пробуден за духовни знания, който извършва подвизи в полето на духа за овладяване на скритите сили в себе си. Посветен в тайните знания за космическите закони, които управляват Видимия и Невидимия свят. Напр. Героят Херакъл /Херкулес/ извършва 12 подвига, за да бъде допуснат до Елевсинските мистерии. Всъщност тези подвизи са изпитание за духовна издържливост и за да получи Посвещение. Тълкуването на 12-те подвига е следното: 1. Убиване на гордостта и надменността; 2. Унищожаване на егоизма; 3. Добиване на кротост, доброта и красота; 4. Овладяване на агресивността; 5. Отказ от материално притежание; 6. Изчистване на тялото, душата и духа; 7. Овладяване на сексуалната енергия; 8. Овладяване на желанието за власт; 9. Добиване на вътрешен мир; 10. Получаване на първите духовни знания за живота и смъртта; 11. Получаване на висши едотерични знания за същността на нещата и скритите сили в човека; 12. Приемане на саможертвата и получаване на безсмъртие.

Глаголица - Откровение на Свети Кирил /Константин Кирил Философ/, получено около 855 г. само за една нощ като видение от странни знаци в кръг, с които той предава първата славянска азбука. Използва се като азбука само няколко века, а след това се заменя с Кирилицата - азбуката, която използваме и до днес. Всъщност, Глаголицата представлява План за действие на енергиите - Пророчество за бъдещето на света. Всяка буква отговаря на период от 100 години, като се започне от основаването на българската държава през 681 г. Ключът за разчитане на буквите от Глаголицата е получен от Маряна Везнева като Откровение.

Според тълкуването на Глаголицата периодът от 1981 до 2081 г. ще се характеризира с общо планетарно ръководство на Висши Духовни същества и общ планетарен обединителен център. Възможно е по такъв начин да е предсказано въздействието на Словото в житните кръгове и пробуждането на духовния потенциал на човечеството.

Духовна Йерархия /теософски термин/ - Йерархия от Висши същества, Невидимо Ръководство на планетата. То се състои от Велики Посветени, на чело на които е Христос. Йерархията следи и помага на Духовната Еволюция. Други имена: Светоначалие, Йерархия от адепти. Духовна Еволюция /теософски термин/ - Духовното развитие на човечеството в посока към нравствеността и овладяване на скритите сили, вложени в Човека и Природата.

Дървото на Живота /библ./ - Мисълта. Плодовете на Дървото на Живота са знанията за Видимия свят, Логиката. Дървото за познаване на добро и зло /библ./ - Мисълта, Интуицията. Плодовете на дървото са Знанията за Видимия и Неведимия свят, знанията за Живота и Смъртта, Тайното знание за Безсмъртието на Духа.

Езикът "Сензар" /теософски термин/ - Универсален космически свещен език, на който се предават знания за Сътворението, Еволюцията и Бъдещето на света - Знания, получени по пътя на Посвещението; Образен език, който може да бъде изразен с думи - алегории и изписан със знаци - символи, които трябва да се тълкуват. Езотерика /теософски термин/ - вътрешно знание за скритите сили в природата и човека; тайно, скрито знание за космическите закони, които действат във Физическия и в Духовните светове.

Езотерично Посвещение - Въвеждане в Тайните Знания за скритите сили в Природата и Човека, и овладяване на тези сили със самостоятелно и индивидуално вътрешно просветление.

Зодиакален кръг /термин от астрологията/ - Въображаем небесен кръг от 12 съзвездия, наречени Зодии; Пътят на Живота; Пътят на Посвещението в Тайните знания за скритите сили в Човека и за Космическите закони. Всяка от 12-те зодии има символично значение. Първите 6 представляват Скритите сили в Човека, вторите 6 - Космическите закони. "Овенът" - стремеж към водачество; "Телец" - силата на сексуалната енергия; "Близнаци" - Силите на чувствата и на Ума; "Рак" - Егото; "Лъв" - желание за власт; "Дева" - силата на Свободната воля; "Везни" - Космическия закон за справедливост, Закона за Причината и Следствието - Карма; "Скорпион" - Космическия закон за Смъртта и Безсмъртието; "Стрелец" - Тайното знание за Силата на Мисълта; "Кози рог" - Д№обиване на изобилие от духовни дарби - ясновидство, лечителство, пророчество; "Водолей" - Осъществяване на връзка с Висшите светове, получаване на Висши Откровения за Логоса, Космическия разум, Бог; "Риби" - осъзнаване на Космическия закон за Един ството между световете и Вечния кръговрат.

Карма /теос./ - Закон за справедливото възмездие в сегашния живот като следствие от предишни действия, думи, мисли в миналото или в предишни животи; Закон за отговорността, която човек трябва да поеме през своя живот, за да се освободи от задълженията, които е натрупал през минали съществувания; Закон за Причината и Следствието.

Концентрация - Съсредоточаване в определена дума, понятие или символ, за да се разкрие скритото значение на същността, вложена в символния знак.

Левитация - преодоляване на земната гравитация с помощта на мисловната енергия.

Медитация /от лат. Медиум/ - среда или посредник; особено състояние на ума, при което става пълно изчистване от мисли. В това състояние може да се осъществи телепатичнавръзка със съществата от Физическия или Духовния свят, и да се получи Откровение.

Отвъдни светове - Астрални, Ментални и Духовни енергийни светове извън физическия свят, изградени от много тънка материя. В тях пребивават разумни същества от лъчиста невидима субстанция.

Откровение - ВисшеПослание, адресирано до човечеството, предадено на универсалния сакрален космически език "Сензар" - образно в картини със символи и алегории, и прието от човек телепатично или смислово чрез Коронната чакра, което трябва да се тълкува.

Пиктограма /лат./ - писмен белег, изразяващ предмет, събитие, действие; символно изображение, наситено с информация, която може да се извлече чрез "ключ" или в състояние на медитация. Характерни символи в пиктограмите в житните кръгове са: Символът на Човека - два кръга, свързани с права линия. Единият символизира енергията на Сърцето /Чувствата/, другият - енергията на Главата - Мисълта; Символи на числата, представени с правилни геометрични фигури в кръг. Редът на числата от 1 до 10 съдържа знанията за Сътворението на Човека. 1 - Кръг с център - Бог; 2 - стъбло с два клона - Мисълта; 3 - Триъгълник - Идеята; 4 - Квадрат - Пространството, земната повърхност; 5 - Пентаграм - Човекът като дух; 6 - шестолъчната звезда - Животът; 7 - Седмолъчната звездап - Духовната йерархия; 8 - два квадрата - Двата свята - Физическия и Духовния; 9 - уплътняване на духа; Две петолъчни звезди - разделяне на половете и въплатяване в материята. Символи на чакрите: Коренна чакра - цвете с 4 венчелистчета; Сакрална - цвете с 6 венчелистчета; Соларна - с 10 венчелистчета; Сърдечна - с 12 венчелистчета; Гърлена - с 16 венчелистчета; Челна чакра - "Третото око" - във вид на око; Коронна - хилядолистен лотос. Чакрите от I до VII символизират Човешките раси от I до VII. Символи на животни: птица - душата или връзката с Духовния свят; змия - Мъдрост или пазителката на тайното знание за Живота и Смъртта; скорпион - смърт; мравка - глад или нужда от запасяване с храна; паяк и паяжина - запустение, обезлюдяване; петел - пробуждане към духовността.

Психометрия - извличане на записа на Мисълта, вложен съзнателно или несъзнателно в материален носител.

"Родословието на Адам" /Библ./ - глава от "Битие". Символизира Пътя на Духовната Еволюция, по който се развива човечеството от създаването му. Различните поколения, произхождащи от Адам, символизират скритите сили в Човека и епохите, през които преминава по пътя на Еволюцията. Каин е символ на Чувството, Авел - на Ума. Чувството убива Ума в епохата на неовладените чувства, наситени с войни и конфликти. Сит, на мястото на убития Авел, е символ на Разума в Епохата на Разума. Енос е символ на Мъдростта в Епохата на Мъдростта.

Сакрални Послания - Откровенията, адресирани до цялото човечество, педадени от Висши същества, владеещи управлението на психическата енергия; от Висша Цивилизация, далеч изпреварила нашата в своето развитие; от Висших Духовни същества, приети или тълкувани от избран Посланик - Вестител; съдържащи информация за Сътворението, Еволюцията и Бъдещето на света; предупреждения за опасности по пътя на развитието на човечеството; уроци за ускоряване на Еволюцията.

Сетива - 7 са сетивата за възприемане на Видимия свят: осезание, обоняние, слух, зрение, прозрение "Третото око", интуиция. Сетивата за получаване на информация за Духовния свят също са 7: астрално осезание, астрален вкус, астрално обоняние, ясночуване, ясновиждане, "Третото око" за телепатична връзка и духовният орган за интуицията - за получаване на Откровения в смислова форма.

Смърт - границата между Живота във Физическия свят и Живота в Отвъдния /Духовния/ свят.

Телекинеза - придвижване на предмети през пространството съсъ силата на Мисълта.

Телепатия - универсален начин за размяна на информация между всички разумни същества във Вселената, основаващ се на силата на Мисълта, преминаваща през бариерите на Пространството.

Чакра - от санскритското "Цвете" - енергиен център в човешкото тяло, представляващ врата към енергията на Космоса. В човешкото тяло има 7 главни чакри, разположени по протежение на гръбначния стълб от основата на гръбнака до теменната част на главата: Коренна, Сакрална, Соларна, Сърдечна, Гърлена, Челна и Коронна. Седемтте чакри отговарят на 7-те човешки раси, през които преминава човешкият дух по пътя на своята Еволюция към Съвършенството.

Човешки раси - според Библията, Античната митология и теософа Елена Блаватска, човечеството преминава през различни раси, отличаващи се по плътност на материята, ръст, продължителност на живота, духовни възможности и качества за владеене на скритите сили в Човека и Природата. I раса - Ангелоподобните /по образ и подобие Божие/, от тънка духоматерия, възпроизводство - чрез пъпкуване. II раса - Призракоподобните - от по-плътна духоматерия /Жива душа/. В края на расата става разделяне на половете. III раса - Лемурийците /теос./ - отговарят на титаните от Античната митология. IV раса - Атлантите /теос./ - отговарят на Олипийските богове от Античната митология. V раса - Съвременната, Арийска /теос./, расата на Героите-Полубогове от Античната митология. Всяка нова раса се ражда от предишната. Израства и се утвърждава в жестока битка със старата раса, от която е родена. Развива се и загива от самоунищожение и природни катаклизми, запазвайки най-добрите си образци за следващата раса.

Шамбала /теос./ Център, където се съхраняват Висшите знания за миналото, настоящето и бъдещето на Земята. Съществува на три нива: във Висшите духовни светове, където е Светоначалието - Невидимото Духовно ръководство на планетата; на Ментално ниво, където е Духовното училище, в което се обучават избрани хора по време на сън или медитация; на Физическо ниво - като определена територия на Земята, около Хималаите, достъпът до която е преграден с енергийна бариера. Там съществуват мъжеи жени, на вид като обикновени хора, но владеещи управляването на психическата енергия и с качества, извисяващи ги далеч над обикновените земни жители.

Камъкът на Шамбала - необикновен камък, паднал от далечна звезда, по който по свръхсетивен начин се проседява настоящето и бъдещето на Земята. Отломък от този камък се изпраща на определена територия и чрез него се вливат потоци от положителна енергия.

Учението за Седемте посвети - учението на Новата Епоха, получено по телепатичен начин като подготвително от Елена Блаватска, като междинно - от Ейлис Бейли, като учебник, и от Марияна Везнева - във вид на Откровения. Учението дава възможност всеки сам да развие вътрешните си сили и способности, и всеки сам да тръгне по пътя на Посвещението, ръководен от Духовен учител, който няма физическо присъствие за Ученика. Така Ученикът преминава през 7 Посвещения, получава 7 Посвети, изразени в активизиране на чакрите му от I до VII. Посвещенията са: Първо Посвещение - Енергийната същност на човека и Закона за Енергийния резонанс; Второ Посвещение - Отвъдните светове и Закона за Духовната Еволюция; Трето Посвещение - Силата на Мисълта и Закона за Причината и Следствието; Четвърто Посвещение - Духовната Йерархия и Закона за Любовта и Саможертвата; Пето Посвещение - Преодоляване на Пространството и Закона за Вибрациите; Шесто Посвещение - Преодоляване на Времето и Закона за пулсациите; Седмо Посвещение - Сътворяване на материята и Закона за Единството.

Формулата на Живота - дроб, числителят на която е Дърво, а знаменателят - Човек. Числителят е зелената покривка на Планетата, а знаменателят - човечеството, което руши или пази дърветата и горите на Земята. С увеличаване броя на жителите на Земята расте потреблението на дървен материал. С това се намалява стойността на формулата, застрашава се природната среда, а оттам и Живота. Решението може да бъде повсеместно залесяване, съхраняване на природната среда и разумно решаване на демографския проблем. 

Make a free website with Yola